Dynamiek in de muziek, dit gaan we vandaag verkennen.
Het is één van de belangrijkste elementen van de muziek oftewel één van de belangrijkste muzikale elementen.
Desondanks is mijn ervaring dat we er weinig om geven en dat onze interpretatie ervan verkeerd is.
Het wordt meestal door velen verward met geluidsniveau en geluidsdruk. Het lijkt controversieel, maar  we kunnen een korte definitie  geven: “de leer van het geluidsniveau in de muziek”.

… waar zijn dan de verborgen details?

Tot rond het midden van de 18e eeuw (barokmuziek) had niemand een schriftelijke kennisgeving gedaan met dergelijke aanduidingen in bladmuziek of in andere geschriften, bijgevolg hadden de muzikanten zelf besloten over het gebruik en de nadruk daarvan.

Het komt erop neer dat:

Dynamiek is één van de belangrijkste instrumenten voor muzikale manipulatie. Dynamiek heeft ook veel te maken met ritme en contrapunt is de primaire essentie van elke dynamiek.

Het geluid zelf kan niet te luid of te zacht zijn, daarom is het geluidsniveau altijd voelbaar in vergelijking met een ander geluid. Met andere woorden, dynamiek is het verschil tussen de geluidsniveaus van stille en luide geluiden, en ook de mate en de lengte van de stilte tussen twee geluiden is erg belangrijk.

Vroeger werd de geleidelijke toename van het volume van een muzikale passage (zogenaamde “crescendo”) en de geleidelijke afname van het volume van een muzikale passage (zogenaamde “decrescendo) gebruikt in de muziek.
Barokmuziek gebruikt de dynamiek minder en gematigd, maar klassieke muziek uit de Romantiek is zeer rijk aan dynamische effecten.

Dynamiek kan zowel stabiel als vluchtig zijn, of geleidelijk of plotseling, explosief toenemen.
De aard van muziekdynamiek is geen exacte kwantiteit, het is eerder een subjectieve notie, het hangt onder andere van de fysieke afstand tussen de performer en het publiek, de akoestiek van de locatie, het type geluidsbron (instrument, zanger of performer) en last but not least het unieke concept van de componist, muzikant en de luisteraar af.

Veel varianten van dynamiek zijn te zien in de muziek die vandaag is gekozen. We kunnen geleidelijke, vluchtige en ook snelle, explosieve soorten dynamiek vinden.
Eén ding is zeker, het is een sensationeel gitaarspel.

Fijne dag!

 

 

 

Similar Posts