Dynamiek in de muziek, dit gaan we vandaag verkennen.
Het is een van de belangrijkste elementen van de muziek of een van de belangrijkste muzikale elementen.
Desondanks is mijn ervaring dat we er weinig om geven en dat de manier waarop we geven verkeerd is.
Het wordt meestal door velen verward met geluidsniveau en geluidsdruk. Het lijkt controversieel, maar als we een korte definitie willen geven: “de leer van het geluidsniveau in de muziek”.

… waar zijn dan de verborgen details?

Tot rond het midden van de 18e eeuw (barokmuziek) had niemand een schriftelijke kennisgeving gedaan met dergelijke aanduidingen in bladmuziek of in andere geschriften, bijgevolg hadden de muzikanten zelf besloten over het gebruik en de nadruk daarvan.

Het komt erop neer dat:

Dynamiek is een van de belangrijkste instrumenten voor muzikale manipulatie. Dynamiek heeft ook veel te maken met ritme en contrapunt is de primaire essentie van elke dynamiek.

Het geluid zelf kan niet te luid of te zacht zijn, daarom is het geluidsniveau altijd voelbaar in vergelijking met een ander geluid. Met andere woorden, dynamiek is het verschil tussen de geluidsniveaus van stille en luide geluiden, en ook de mate en de lengte van de stilte tussen twee geluiden is erg belangrijk.

Vroeger was de geleidelijke toename van het volume van een muzikale passage (zogenaamde “crescendo”) en de geleidelijke afname van het volume van een muzikale passage (zogenaamde “decrescendo) gevormd in muziek.
Barokmuziek gebruikt de dynamiek in minder mate en gematigd, maar klassieke muziek is zeer rijk aan dynamische effecten.

Dynamiek kan zowel stabiel als vluchtig zijn, of geleidelijk toenemen en plotseling, explosief.
De aard van muziekdynamiek is geen exacte kwantiteit, het is eerder een subjectieve notie, het hangt onder andere af van de fysieke afstand tussen de performer en het publiek, de akoestiek van de locatie, het type geluidsbron (instrument, zanger of performer) en last but not least het unieke concept van de componist, muzikant en de luisteraar.

Veel varianten van dynamiek zijn te zien in de muziek die vandaag is gekozen. We kunnen geleidelijke, vluchtige en ook snelle, explosieve soorten dynamiek vinden.
Eén ding is zeker, het is een sensationeel gitaarspel.

Fijne dag

https://perfectacoustic.nl/2019/05/25/akoestische-metingen/

Categorieën: Blog

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *