Het nut van een equalizer

Een enorm aantal debatten en artikelen hebben dit onderwerp in de afgelopen 100 jaar behandeld. Maar de feiten veranderen niet. Geen enkel programma kan de akoestiek van een ruimte veranderen, ze kunnen alleen interfereren.

Onze belangrijkste vereiste met betrekking tot geluidsweergave is om de opname zo min mogelijk aan te passen en te horen in een vorm die de makers ervan hebben bedoeld. Dit is een wijdverbreide mening vooral in de wereld van high-end.

Dat is de reden waarom heel weinig van de Audiophile-fans ruimtecorrectiesoftware of -apparaat gebruiken.
Helaas is dit een grote fout. Hoewel iemand zich in een uitzonderlijke situatie met een goede akoestiek bevindt of zijn / haar geluid al is ingesteld door akoestische metingen en akoestische panelen, blijven er toch defecte frequentieverschillen die de moeite waard zijn om te behandelen.

Natuurlijk zijn er computerprogramma’s zoals Equalizer APO beschikbaar.

Equalizer kamercorrectie-akoestische metermicrofoon

Audyssey akoestische meting

Zeer onnauwkeurige microfoon. Toont telkens verschillende meetresultaten.

Helaas worden deze programma’s gepresenteerd als kamercorrectieprogramma’s, waardoor mensen worden misleid. Hiermee kunnen we alleen de geluidsdrukwaarden instellen. In een beter geval kunnen we de impulsoverdracht timen, bijv .: Dirac live

De leken vragen: waarom is het verkeerd?

Deze equalizer-kamercorrectieprogramma’s meten alleen de geluidsdruk, dus ze zijn niet in staat de nagalm, reflecties, staande golven van de kamer te beïnvloeden, en zelfs niet de enorme afwijking van het geluidsniveau als gevolg van de nagalm. De EQ-programma’s signaleren deze afwijkingen als fouten, dus verlagen ze de geluidsdruk om de afwijkingen tot 15-20 dB te verminderen of te verhogen.

Het resultaat van deze afnamen en toenamen is dat ze de frequenties verbergen die misschien niet verkeerd zijn en daardoor faseverschuiving en ook vervorming veroorzaken.

https://www.youtube.com/watch?v=aUGjcVrAfGQ

Beschouw als een voorbeeld deze geluidsdrukcurve en de fout die deze veroorzaakt.

Als we naar deze geluidsdrukmeting kijken, zien we de enorme dip tussen 40-90 Hz die een tekort veroorzaakt met een diepte van 10 dB.

acoustic measurement sound pressure value

vóór akoestische behandeling
In de onderstaande afbeelding zien we een hifi-rek dat zich naast een luidspreker bevindt en het geluid dat wordt gereflecteerd vanaf zijn zijkant is in tegenfase met het geluid dat uit de luidspreker komt en daardoor een annulering van de geluidsdrukwaarde veroorzaakt.

akoestische meting geluidsdrukwaarde

Het akoestische paneel op een nabijgelegen reflectiepunt plaatsen

Als we een geluidsabsorberend paneel op een nabijgelegen reflectiepunt plaatsen, zoals u in ons voorbeeld kunt zien aan de zijkant van het hifi-rek, kunnen we de reflectie die vanaf daar komt, verminderen en daarmee de dip beëindigen.

Na opnieuw meten kunnen we de afname van de dip zien:

akoestische meting geluidsdrukwaarde

Het equalizerprogramma signaleert deze dip als een fout en verhoogt daarom het gebrekkige bereik en produceert daardoor een hoge vervorming.

Wat is fasevertraging of faseverschuiving in DRC-programma’s?

We worden geconfronteerd met faseverschuiving wanneer het EQ-programma de geluidsdrukwaarden begint te veranderen. Het EQ-programma verandert niet alleen de signaalniveaus maar ook de fasewaarden en vervorming. Hoe groter de niveauverandering en hoe kleiner de bandbreedte, des te groter en “steiler” zal de faseverschuiving zijn.

In de onderstaande afbeelding kunt u zien hoe de fasehoek verandert met de verandering van de geluidsdrukwaarde:

Equalizer kamercorrectie-akoestische meetfase vertragingswaarde

Equalizer kamercorrectie

Dit is wanneer de kamerakoestiek wordt aangepast.
Een staande golf of een geluid dat wordt gereflecteerd door een voorwerp in de buurt kan uitsterven of een piek veroorzaken tot 10-15dB. Het Eq-programma probeert het te corrigeren en 10dB te verhogen, wat een hoge vervorming veroorzaakt samen met een faseverschuiving, maar als we een akoestisch paneel of een membraan met een hoog rendement voor dat deel plaatsen, kunnen we die reflectie beëindigen of verminderen, waardoor de intense geluidsvervorming wordt voorkomen.

Een bas kan zelfs 100 keer in één seconde door de kamer stuiteren totdat deze volledig vertraagt, wat gedurende die tijd veel uitstervingen en onderbrekingen in de geluidsdrukwaarde veroorzaakt. Daarom zien we zo’n diagram zigzaggend.

akoestische meetinstellingen

geluidsdrukcurve


Als een kamer akoestisch wordt behandeld, horen we een uitgebalanceerd geluid met een afwijking van enkele decibels die door de kamer rondlopen. De diepliggende stemmen verdwijnen. In het laatste geval kunnen we het gebalanceerde geluid alleen in één luisterpositie instellen (met een kamercorrectieprogramma).

Equalizer kamercorrectie-Reflectiepunten.

In een kamer zijn er ten minste 8 primaire reflectiepunten. We nemen de geluidsreflecties, die we vertraagd horen, waar als een rommelig en wazig geluid. We kunnen deze reflecties niet behandelen met programma’s.

akoestische meting - cis-reflectievlakken

Wat bieden de equalizerprogramma’s dan?

Ze weerspiegelen in feite de afwijkingen die worden ervaren op de geluidsdrukcurve ten opzichte van hun tegengestelde geluidsgolf. Dat betekent dat ze niet omgaan met de fout, maar ze handelen direct. Dat zal de signaaloverdracht van onze luidspreker of de akoestiek van onze kamer niet verbeteren.

Als de akoestische meting een piek in een bepaalde frequentie in de luisterpositie aangeeft, kan de reden vaak worden gevonden in de akoestiek, omdat veel reflecties interfereren met de directe geluidsgolf. In dergelijke gevallen verlaagt de correctie het niveau van de frequentie die het probleem veroorzaakt, zodat de referentiegeluidsdruk in de luisteraarspositie verschijnt, maar dit zal de verkeerde verhouding van directe en gereflecteerde geluiden niet veranderen.

Daarom kan een kamercorrectie programma het geluidsdrukniveau alleen goed instellen in de luisterpositie. We ontvangen een totaal ander geluidsbeeld, zelfs op 10 cm afstand.

Waarom worden dan Equalizer-kamercorrectie programma’s en -apparaten gemaakt?

Als we de enorme inkomsten ervan negeren, moeten we ons realiseren dat een perfecte kamer (of het nu een studio of een thuisbioscoop is) niet bestaat.

Zelfs als onze kamer de perfecte akoestische behandeling krijgt, hebben we geen perfect rechte geluidsdrukcurve. Elke kamer heeft zijn eigen frequentiecurve, piek en dip vanwege de lengte, breedte en hoogte die we niet kunnen verbeteren met akoestische panelen of geluidsabsorbers. We kunnen deze problemen behandelen met kamercorrectieprogramma’s en dit is aan te raden.
Als we kleine wijzigingen in het geluid aanbrengen, kunnen we de kwaliteit van de audio die al een geweldig geluid heeft, aanzienlijk verbeteren.

In sommige gevallen kunnen de afmetingen van de kamer de afmetingen van de daarin geplaatste luidspreker niet verdragen, dus produceren ze een bijna ondraaglijke bas onder 100Hz. In dergelijke gevallen zijn de geluidsabsorberende panelen niet efficiënt genoeg, daarom moeten we deze problematisch lage frequenties aanpakken, omdat we geen andere optie hebben.

Laten we de voor- en nadelen bekijken.

Wat kan een elektronische kamercorrectie niet doen?

Verminder de galm en echo van een kamer, bedek de reflecties, beëindig de staande golven.
Herstel de vervormingen van elektronische apparatuur zoals versterker, avr, dac en alle reproductieapparatuur.
De defecten en tonen van luidsprekers en kabels beïnvloeden of repareren.

Wat kan een Equalizer kamercorrectie doen?

Basic EQ-programma’s stellen alleen de geluidsdruk in
Meer serieuze DRC-programma’s kunnen ook omgaan met impulsoverdracht en fase, die ook de dynamiek en de geluidshelderheid kunnen verbeteren.
Nivelleer grofweg de frequenties die problemen veroorzaken vanwege de grootte van de kamer.

Equalizer kamercorrectie

Het lijkt erop dat ik tegen de kamercorrectieprogramma’s ben.
Helemaal niet. Het is zelfs onmisbaar zowel in de studio-akoestiek als in de audiofiele wereld. Ik wilde alleen maar illustreren dat het niet almachtig is en we kunnen de akoestische behandeling van een kamer niet vervangen door een eenvoudig programma. Ik gebruik ook verschillende soorten correctie’s  voor de audiofiel en thuisbioscoop.

Mijn eigen toegewijde home cinema heeft perfecte rondingen in bijna elk deel, maar er is een dip tussen 45-80Hz. Het kan niet worden verbeterd door akoestische panelen vanwege een structureel probleem. Daarom gebruik ik mini DSP Dirac Live met 8 kanalen. https://www.soundimports.eu/en/ddrc-88a.html

Vóór mini dsp was het Equalizer APO-programma voor mij het meest bruikbaar op audio-pc, dat is geïntegreerd in Windows en uitstekend werkt als een parametrische EQ. Het Room EQ Wizard REW-programma dat hier gratis beschikbaar is, is echter onmisbaar.

De Equalizer APO heeft na de installatie geen enkele invloed op de geluidskwaliteit. Helaas heb ik een oude, maar echt goede Linn sizmik-subwoofer zonder fase-regelaar, daarom moest ik overschakelen naar een afzonderlijke mini-dsp, die de impulsoverdracht kan verbeteren en mijn probleem als gevolg van faseverschuiving kan beheren.

Ik bezoek elke dag studio’s – High End-muziekkamers en ik moet zeggen dat de resterende afwijkingen van de kamers die we perfect hebben behandeld, nog steeds kunnen worden verbeterd door een mini DSP Dirac Live overal.

Bedankt voor het lezen.

Aarzel niet om uw mening te geven in de reacties hieronder!

https://www.youtube.com/watch?v=1_wpWe_kI0w
https://perfectacoustic.nl/het-belang-van-akoestiek/
https://perfectacoustic.nl/akoestisch-paneel/

Voor analoge fans is er de Dirac live mini dsp die in staat is tot 8 kanalen te beheren, terwijl de luisteraars ze helemaal niet horen.
Tegenwoordig is bijna elke avr of computer in principe uitgerust met een kamercorrectieprogramma. Dit zijn bijvoorbeeld: Audyssey MultEQ, Dirac Live, MCACC, ARC en de lijst gaat maar door.

Equalizer kamercorrectie-akoestische metermicrofoon

Audyssey akoestische meting

Zeer onnauwkeurige microfoon. Toont telkens verschillende meetresultaten.

Helaas worden deze programma’s gepresenteerd als kamercorrectieprogramma’s, waardoor mensen worden misleid. Hiermee kunnen we alleen de geluidsdrukwaarden instellen. In een beter geval kunnen we de impulsoverdracht timen, bijv .: Dirac live

De leken vragen: waarom is het verkeerd?

Deze equalizer-kamercorrectieprogramma’s meten alleen de geluidsdruk, dus ze zijn niet in staat de nagalm, reflecties, staande golven van de kamer te beïnvloeden, en zelfs niet de enorme afwijking van het geluidsniveau als gevolg van de nagalm. De EQ-programma’s signaleren deze afwijkingen als fouten, dus verlagen ze de geluidsdruk om de afwijkingen tot 15-20 dB te verminderen of te verhogen.

Het resultaat van deze afnamen en toenamen is dat ze de frequenties verbergen die misschien niet verkeerd zijn en daardoor faseverschuiving en ook vervorming veroorzaken.

https://www.youtube.com/watch?v=aUGjcVrAfGQ

Beschouw als een voorbeeld deze geluidsdrukcurve en de fout die deze veroorzaakt.

Als we naar deze geluidsdrukmeting kijken, zien we de enorme dip tussen 40-90 Hz die een tekort veroorzaakt met een diepte van 10 dB.

acoustic measurement sound pressure value

vóór akoestische behandeling
In de onderstaande afbeelding zien we een hifi-rek dat zich naast een luidspreker bevindt en het geluid dat wordt gereflecteerd vanaf zijn zijkant is in tegenfase met het geluid dat uit de luidspreker komt en daardoor een annulering van de geluidsdrukwaarde veroorzaakt.

akoestische meting geluidsdrukwaarde

Het akoestische paneel op een nabijgelegen reflectiepunt plaatsen

Als we een geluidsabsorberend paneel op een nabijgelegen reflectiepunt plaatsen, zoals u in ons voorbeeld kunt zien aan de zijkant van het hifi-rek, kunnen we de reflectie die vanaf daar komt, verminderen en daarmee de dip beëindigen.

Na opnieuw meten kunnen we de afname van de dip zien:

akoestische meting geluidsdrukwaarde

Het equalizerprogramma signaleert deze dip als een fout en verhoogt daarom het gebrekkige bereik en produceert daardoor een hoge vervorming.

Wat is fasevertraging of faseverschuiving in DRC-programma’s?

We worden geconfronteerd met faseverschuiving wanneer het EQ-programma de geluidsdrukwaarden begint te veranderen. Het EQ-programma verandert niet alleen de signaalniveaus maar ook de fasewaarden en vervorming. Hoe groter de niveauverandering en hoe kleiner de bandbreedte, des te groter en “steiler” zal de faseverschuiving zijn.

In de onderstaande afbeelding kunt u zien hoe de fasehoek verandert met de verandering van de geluidsdrukwaarde:

Equalizer kamercorrectie-akoestische meetfase vertragingswaarde

Equalizer kamercorrectie

Dit is wanneer de kamerakoestiek wordt aangepast.
Een staande golf of een geluid dat wordt gereflecteerd door een voorwerp in de buurt kan uitsterven of een piek veroorzaken tot 10-15dB. Het Eq-programma probeert het te corrigeren en 10dB te verhogen, wat een hoge vervorming veroorzaakt samen met een faseverschuiving, maar als we een akoestisch paneel of een membraan met een hoog rendement voor dat deel plaatsen, kunnen we die reflectie beëindigen of verminderen, waardoor de intense geluidsvervorming wordt voorkomen.

Een bas kan zelfs 100 keer in één seconde door de kamer stuiteren totdat deze volledig vertraagt, wat gedurende die tijd veel uitstervingen en onderbrekingen in de geluidsdrukwaarde veroorzaakt. Daarom zien we zo’n diagram zigzaggend.

akoestische meetinstellingen

geluidsdrukcurve


Als een kamer akoestisch wordt behandeld, horen we een uitgebalanceerd geluid met een afwijking van enkele decibels die door de kamer rondlopen. De diepliggende stemmen verdwijnen. In het laatste geval kunnen we het gebalanceerde geluid alleen in één luisterpositie instellen (met een kamercorrectieprogramma).

Equalizer kamercorrectie-Reflectiepunten.

In een kamer zijn er ten minste 8 primaire reflectiepunten. We nemen de geluidsreflecties, die we vertraagd horen, waar als een rommelig en wazig geluid. We kunnen deze reflecties niet behandelen met programma’s.

akoestische meting - cis-reflectievlakken

Wat bieden de equalizerprogramma’s dan?

Ze weerspiegelen in feite de afwijkingen die worden ervaren op de geluidsdrukcurve ten opzichte van hun tegengestelde geluidsgolf. Dat betekent dat ze niet omgaan met de fout, maar ze handelen direct. Dat zal de signaaloverdracht van onze luidspreker of de akoestiek van onze kamer niet verbeteren.

Als de akoestische meting een piek in een bepaalde frequentie in de luisterpositie aangeeft, kan de reden vaak worden gevonden in de akoestiek, omdat veel reflecties interfereren met de directe geluidsgolf. In dergelijke gevallen verlaagt de correctie het niveau van de frequentie die het probleem veroorzaakt, zodat de referentiegeluidsdruk in de luisteraarspositie verschijnt, maar dit zal de verkeerde verhouding van directe en gereflecteerde geluiden niet veranderen.

Daarom kan een kamercorrectie programma het geluidsdrukniveau alleen goed instellen in de luisterpositie. We ontvangen een totaal ander geluidsbeeld, zelfs op 10 cm afstand.

Waarom worden dan Equalizer-kamercorrectie programma’s en -apparaten gemaakt?

Als we de enorme inkomsten ervan negeren, moeten we ons realiseren dat een perfecte kamer (of het nu een studio of een thuisbioscoop is) niet bestaat.

Zelfs als onze kamer de perfecte akoestische behandeling krijgt, hebben we geen perfect rechte geluidsdrukcurve. Elke kamer heeft zijn eigen frequentiecurve, piek en dip vanwege de lengte, breedte en hoogte die we niet kunnen verbeteren met akoestische panelen of geluidsabsorbers. We kunnen deze problemen behandelen met kamercorrectieprogramma’s en dit is aan te raden.
Als we kleine wijzigingen in het geluid aanbrengen, kunnen we de kwaliteit van de audio die al een geweldig geluid heeft, aanzienlijk verbeteren.

In sommige gevallen kunnen de afmetingen van de kamer de afmetingen van de daarin geplaatste luidspreker niet verdragen, dus produceren ze een bijna ondraaglijke bas onder 100Hz. In dergelijke gevallen zijn de geluidsabsorberende panelen niet efficiënt genoeg, daarom moeten we deze problematisch lage frequenties aanpakken, omdat we geen andere optie hebben.

Laten we de voor- en nadelen bekijken.

Wat kan een elektronische kamercorrectie niet doen?

Verminder de galm en echo van een kamer, bedek de reflecties, beëindig de staande golven.
Herstel de vervormingen van elektronische apparatuur zoals versterker, avr, dac en alle reproductieapparatuur.
De defecten en tonen van luidsprekers en kabels beïnvloeden of repareren.

Wat kan een Equalizer kamercorrectie doen?

Basic EQ-programma’s stellen alleen de geluidsdruk in
Meer serieuze DRC-programma’s kunnen ook omgaan met impulsoverdracht en fase, die ook de dynamiek en de geluidshelderheid kunnen verbeteren.
Nivelleer grofweg de frequenties die problemen veroorzaken vanwege de grootte van de kamer.

Equalizer kamercorrectie

Het lijkt erop dat ik tegen de kamercorrectieprogramma’s ben.
Helemaal niet. Het is zelfs onmisbaar zowel in de studio-akoestiek als in de audiofiele wereld. Ik wilde alleen maar illustreren dat het niet almachtig is en we kunnen de akoestische behandeling van een kamer niet vervangen door een eenvoudig programma. Ik gebruik ook verschillende soorten correctie’s  voor de audiofiel en thuisbioscoop.

Mijn eigen toegewijde home cinema heeft perfecte rondingen in bijna elk deel, maar er is een dip tussen 45-80Hz. Het kan niet worden verbeterd door akoestische panelen vanwege een structureel probleem. Daarom gebruik ik mini DSP Dirac Live met 8 kanalen. https://www.soundimports.eu/en/ddrc-88a.html

Vóór mini dsp was het Equalizer APO-programma voor mij het meest bruikbaar op audio-pc, dat is geïntegreerd in Windows en uitstekend werkt als een parametrische EQ. Het Room EQ Wizard REW-programma dat hier gratis beschikbaar is, is echter onmisbaar.

De Equalizer APO heeft na de installatie geen enkele invloed op de geluidskwaliteit. Helaas heb ik een oude, maar echt goede Linn sizmik-subwoofer zonder fase-regelaar, daarom moest ik overschakelen naar een afzonderlijke mini-dsp, die de impulsoverdracht kan verbeteren en mijn probleem als gevolg van faseverschuiving kan beheren.

Ik bezoek elke dag studio’s – High End-muziekkamers en ik moet zeggen dat de resterende afwijkingen van de kamers die we perfect hebben behandeld, nog steeds kunnen worden verbeterd door een mini DSP Dirac Live overal.

Bedankt voor het lezen.

Aarzel niet om uw mening te geven in de reacties hieronder!

https://www.youtube.com/watch?v=1_wpWe_kI0w
https://perfectacoustic.nl/het-belang-van-akoestiek/
https://perfectacoustic.nl/akoestisch-paneel/
Categorieën: Blog