JURIDISCHE KENNISGEVING
Welkom op de website www.perfectacoustic.nl van XL Gasztrobusz Kft (hierna: Website). Lees deze juridische kennisgeving (hierna: juridische kennisgeving) zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Door de Website te gebruiken, accepteert u alle voorwaarden in de Juridische Verklaring.
Gegevens van de exploitant van de Website (hierna: Exploitant):

 • Naam: XL Gastrobusz Besloten Vennootschap

  Hoofdkantoor: 2315 Szigethalom, Dob straat 4.

  Belastingnummer: 25702228-2-13

  KvK-nummer: 13-09-181969; Metropolitan Court of Registration

  E-mail: [email protected]

  Gegevens van de hosting provider van de website:

  Naam: ELIN.hu Kft

  Hoofdkantoor: 9024 Győr, Déry T. u. 11.

  KvK-nummer: 08-09-016359

  Belastingnummer: 14315754-2-08

 • E-mail: [email protected]

 • Inhoud en gebruik van de Website
  De Operator biedt de Gebruiker via de Website de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op de Website.
  De op de Website opgeslagen/weergegeven gegevens en informatie zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. De beslissing en het gedrag van de gebruiker op basis van de informatie op de website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
  De exploitant behoudt zich het recht voor om de inhoud die op de website verschijnt op elk moment te wijzigen, de beschikbaarheid ervan te wijzigen en de werking van de website op te schorten of permanent te beëindigen. Bovendien kan de Operator deze Juridische Verklaring op elk moment wijzigen, waarvan de Gebruiker in elk geval kennis kan nemen door middel van een bericht op de Website.
  Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Website
  De exploitant doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website juist, volledig en actueel is, en neemt ook alle redelijke en verwachte maatregelen om de veilige werking van de Website te verzekeren. Tegelijkertijd kan het voorkomen dat ongeautoriseerde toegang en/of wijzigingen plaatsvinden op de Website, ongeacht de exploitant van de Website.
  Tenzij de wet anders bepaalt, is de Exploitant niet aansprakelijk voor enige schade of ander nadeel of verlies als gevolg van de onjuistheid, onvolledigheid, onnauwkeurigheid, dubbelzinnigheid of gebrek aan tijdigheid van de informatie op de Website of de daarop geplaatste materialen, alsmede hun indirect of direct gebruik, evenals de Website het is het gevolg van of in verband met zijn onbruikbare staat, of zijn onjuiste werking, tekortkoming of mogelijke storing. Bovendien aanvaardt de exploitant geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de website, zijn afwezigheid van computervirussen, spyware en andere schadelijke programma’s. De exploitant raadt gebruikers van de website aan de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen: gebruik antivirus- en spywarebeschermingssoftware met een up-to-date database, installeer beveiligingsupdates voor het besturingssysteem.
  Door de website te gebruiken, accepteren alle gebruikers deze juridische kennisgeving voor het gebruik van de website en erkennen ze dat ze de website op eigen risico gebruiken.
  Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website
  Alle materialen die op de website zijn geplaatst, de volledige tekstuele, grafische en andere inhoud, de structuur van de website, de broncode en elk ander intellectueel eigendom zijn beschermd door het auteursrecht of andere wettelijke bescherming. Elk gebruik van de inhoud van de Website of ander intellectueel eigendom van de Operator is alleen mogelijk met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Operator.
  Naast aanspraken op het gebied van handelsmerken, auteursrechten en civiel recht, kan het ongeoorloofde gebruik van de inhoud van de website ook leiden tot strafrechtelijke sancties.
  Gerelateerde websites
  De exploitant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, gegevens- en informatiebeschermingspraktijken van externe websites die toegankelijk zijn vanaf de website als startpunt. Als de Operator merkt dat de gelinkte pagina of link inbreuk maakt op de rechten van derden of de toepasselijke wetgeving, zal hij de link onmiddellijk van de Website verwijderen.
  Diverse bepalingen
  De exploitant heeft het recht om deze juridische verklaring te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De eventuele wijziging treedt in werking op het moment dat deze op de Website verschijnt.
  Deze wettelijke verklaring moet worden geïnterpreteerd en vervuld in overeenstemming met de regels van het Hongaarse recht.
  De bevoegde Hongaarse rechtbanken zijn exclusief bevoegd om alle juridische geschillen die voortvloeien uit deze juridische verklaring op te lossen.
  Ongeldige, ongeldige, nietige of niet-afdwingbare delen van de Wettelijke Verklaring hebben geen invloed op de geldigheid, doeltreffendheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van de Wettelijke Verklaring.
  Boedapest, 2023.