Algemene voorwaarden
Ingangsdatum: 04/03/2023. vanaf dag
1. Algemene informatie, sluiting van het contract tussen de partijen
1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) zijn geldig in de online winkel (hierna: Webstore) van XL Gasztrobusz Kft. (hierna: Dienstverlener) via https://www.perfectacoustic.nl (hierna: Website) ) kan voor alle producten besteld worden. De reikwijdte van deze Algemene Voorwaarden omvat alle elektronische commerciële diensten die in Hongarije via de Webwinkel worden aangeboden.
2. Onder Koper wordt verstaan ​​iedere natuurlijke persoon die een bestelling plaatst in de Webwinkel. Het begrip Koper omvat het begrip consument. Volgens Wet V van het Burgerlijk Wetboek uit 2013 (hierna: Burgerlijk Wetboek) is een consument een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van zijn beroep, zelfstandig beroep of bedrijfsactiviteit.
3. Winkelen in de Webwinkel valt onder de geldende Hongaarse wetgeving, met name het Burgerlijk Wetboek, CVIII van 2001 betreffende bepaalde kwesties van elektronische commerciële diensten en diensten die verband houden met de informatiemaatschappij. Wet, en 45/2014 over de gedetailleerde regels van contracten tussen de consument en het bedrijf. (II. 26.) wordt geregeld bij landsbesluit (hierna: landsbesluit).
4. Aankopen in de Webshop zijn mogelijk door elektronisch een bestelling te plaatsen, zoals gespecificeerd in deze AV.
5. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestelling, mocht het betreffende product in de tussentijd niet leverbaar zijn, dan is Dienstverlener gerechtigd de bestelling te weigeren.
6. In geval van aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Koper, komt het contract tussen de Partijen tot stand door bevestiging van de bestelling door de Dienstverlener in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Indien de Klant de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, kan hij/zij geen gebruik maken van de diensten van de Online Winkel en kan hij/zij zich dus niet registreren of een bestelling verzenden.
7. De tot stand gekomen overeenkomst wordt geacht schriftelijk te zijn gesloten. De gegevens die zijn opgeslagen in het schriftelijke contract zijn dezelfde als de gegevens die zijn verstrekt tijdens de gegeven bestelling. De taal van contractondertekening en communicatie is Hongaars. De Dienstverlener archiveert het contract niet, het is achteraf niet toegankelijk.
8. Minderjarigen of personen met beperkte handelingsbekwaamheid mogen de diensten van de Website alleen gebruiken met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Het verkrijgen van deze toestemming is de verantwoordelijkheid en plicht van een minderjarige of een persoon met beperkte handelingsbekwaamheid. De klantinterface van de online winkel en de serviceprovider zijn niet verantwoordelijk en hebben geen mogelijkheid om te weten of te achterhalen wie er op de gebruikerspagina is tijdens online transacties, daarom ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.
9. De Dienstverlener beschikt niet over de bepalingen van wet XLVII uit 2008 inzake het verbod op oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten. met een gedragscode volgens de wet.
10. Door een bestelling te plaatsen in de Webwinkel en het vakje voor aanvaarding van de Algemene Voorwaarden aan te vinken, aanvaardt en erkent de Klant dat de Algemene Voorwaarden hem binden.
2. Gegevens dienstverlener en hostingprovider:

Bedrijfsnaam: XL Gastrobusz Kft.

Hoofdkantoor: 2315 Szigethalom, Dob straat 4.

KvK-nummer: 13-09-181969

Belastingnummer: 25702228-2-13

E-mail: [email protected]

Telefoon: 06 30 096 5474

Gegevens van de dienstverlener die opslagruimte beschikbaar stelt aan de Dienstverlener:

Naam: ELIN.hu Kft

Hoofdkantoor: 9024 Győr, Déry T. u. 11.

KvK-nummer: 08-09-016359

Belastingnummer: 14315754-2-08

E-mail: [email protected]

3. Bestellen
1. De Website biedt een online bestelmogelijkheid voor Kopers. De Gebruiker kan door de Website bladeren met behulp van de menu-items. De producten zijn opgenomen in een categoriesysteem. Door op de naam van de categorie te klikken, ziet u de lijst met producten die erin zijn opgenomen. De getoonde afbeeldingen zijn foto’s waarvan de kleur kan afwijken van het bestelde product afhankelijk van het door de Koper gebruikte beeldscherm. Op de Website is het mogelijk om op trefwoord naar een product te zoeken. Productresultaten die overeenkomen met de zoekcriteria worden weergegeven als een lijst, vergelijkbaar met de categorieën.
2. U hoeft zich niet te registreren om een ​​bestelling te plaatsen in de Webshop. Tijdens de bestelling zijn bij het invullen van het gegevensblad de volgende gegevens vereist of mogelijk: naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, afleveradres, bezorgmethode, couponcode, opmerking. Kopers kunnen alleen hun eigen persoonsgegevens op de Website verstrekken. Voor een succesvolle bestelling moet de Koper deze AV en de Gegevensbeheerinformatie accepteren door het betreffende veld aan te vinken. Door de velden aan te vinken, verklaart de Klant dat hij alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Gegevensbeheerinformatie heeft gelezen en begrepen, deze volledig naleeft en erkent dat alle bepalingen ervan bindend voor hem zijn.
3. De Koper is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens. De Dienstverlener sluit elke vorm van verantwoordelijkheid uit die ontstaat in verband met onjuistheden, typefouten of het verstrekken van onjuiste gegevens op de Website. De Dienstverlener draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor vertragingen in de levering of andere problemen of fouten die kunnen worden toegeschreven aan onjuiste en/of onnauwkeurige gegevens verstrekt door de Klant.
4. Mogelijkheden voor het corrigeren van fouten bij het invoeren van gegevens: Tijdens de bestelling is het mogelijk om de inhoud van het mandje te bekijken en te wijzigen, als het mandje niet het aantal bevat dat u wilt bestellen, moet u het aantal stuks invoeren van het aantal dat u wilt bestellen in het gegevensinvoerveld in de kolom “Aantal” (of “het aantal kan worden gewijzigd met het +”- of “-“-teken), waarna het systeem het opgegeven aantal stuks bijwerkt. Als de Koper de producten in het winkelmandje wil verwijderen, klik dan op de knop “Verwijderen”.
Tijdens de bestelling heeft de Klant te allen tijde de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens te corrigeren/verwijderen. Als de klant al naar de gegevenspagina is gegaan die hij wil corrigeren, maar de bestelling nog niet heeft afgerond, is het raadzaam om op de terugknop van de browser te klikken (pijl in de linkerbovenhoek van het scherm) tot de gewenste pagina verschijnt , waar hij wijzigingen kan aanbrengen. Het is mogelijk om de gegevens met betrekking tot de geplaatste bestelling verder te wijzigen via de contactgegevens vermeld in deze AV.
5. De eigenschappen en kenmerken van de producten die te koop zijn in de Webstore vindt u op de specifieke pagina van het product. De dienstverlener verkoopt geen gebruikte producten, defecte producten of producten van mindere kwaliteit dan de marktstandaarden. Als de Klant meer informatie nodig heeft over de functies, het gebruik en de bruikbaarheid van een product in de Webwinkel dan op de Website wordt verstrekt, neem dan contact op met de Dienstverlener.
6. Onder de producten die beschikbaar zijn in de Webshop, worden de volgende productgroepen beschouwd als unieke producten die de Dienstverlener uitsluitend vervaardigt op basis van de voorafgaande bestelling van de Klant, met name in overeenstemming met de instructies en behoeften van de Klant, volgens de kleur en maat bepaald door de Klant (hierna: Uniek Product), zodat ze niet beschikbaar zijn voordat ze bestellen:
• gordijn (akoestisch en niet-akoestisch),
• alle akoestische panelen en akoestische diffusors,
• akoestische stoffen,
• granieten platen,
• Stil tapijt
7. Voor sommige producten bepaalt de Dienstverlener een minimale bestelhoeveelheid, die wordt aangegeven op de pagina van het betreffende product. In dat geval zal de Dienstverlener naast de eenheidsprijs van het product ook de prijs aangeven die de Koper moet betalen bij een bestelling, rekening houdend met de minimale bestelhoeveelheid.
8. De kleur en tint van de producten kan in werkelijkheid afwijken van de op de Website getoonde afbeeldingen, ook kan het voorkomen dat de kleur van de materialen van verschillende producties minimaal van elkaar verschillen. Bij producten is een maatverschil van 1-2 cm mogelijk en bij tapijten een gewichtsverschil van 30%.
9. De prijs die naast de producten wordt vermeld, is altijd in euro’s en is de belastingvrije aankoopprijs van het product, exclusief algemene omzetbelasting en exclusief bezorgkosten en eventuele rembourskosten.  Voor sommige producten is de weergave van de exacte prijs en de kosten van thuisbezorging beschikbaar als de koper de gewenste parameters heeft geselecteerd (bijv. kleur, maat). Na het selecteren van het product en de leveringsmethode, komen de gemaakte verzendkosten bovenop de prijs van het productwordt op een aparte regel aangegeven. Tijdens de bestelling en in het bericht dat de bestelling bevestigt, geeft de Dienstverlener de prijs van de producten en de verzendkosten op een aparte regel aan.
10. Bij bepaalde producten is het mogelijk om op een unieke maat te knippen, dat wil zeggen uit de beschikbare maatversies te snijden, zodat er alleen een kleinere maat beschikbaar is in vergelijking met deze. De gewenste maat moet tijdens de bestelling worden opgegeven in het veld “Opmerkingen”. De kosten voor het op maat knippen bedragen HUF 3.810 bruto, welk bedrag tijdens de bestelling op een aparte regel wordt weergegeven.
11. Bij bepaalde producten is het ook mogelijk om accessoires te kopen, een patroonkleur te kiezen of een extra service (bijv. accessoire of dienst. De prijs van de geselecteerde vergoeding of dienst wordt tijdens de bestelling op een aparte regel weergegeven.
12. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen van producten die op de Website kunnen worden besteld, op voorwaarde dat de wijziging van kracht wordt op het moment dat deze op de Website verschijnt. De wijziging heeft geen nadelige invloed op de aankoopprijs van de reeds bestelde producten.

13. Indien, ondanks alle zorgvuldigheid van de Dienstverlener, een onjuiste prijs wordt weergegeven in de online winkel, met name met betrekking tot duidelijk onjuiste, b.v. voor een prijs van “0” EUR of “1” EUR die aanzienlijk afwijkt van de bekende, algemeen aanvaarde of geschatte prijs van het product, die kan verschijnen als gevolg van een systeemfout, dan is de Dienstverlener niet verplicht om te verkopen het product tegen de verkeerde prijs, maar kan levering tegen de juiste prijs aanbieden, wetende welke klant u uw aankoop kunt annuleren.
14. De Dienstverlener accepteert de bestelling via de Website alleen als de Klant alle voor de bestelling benodigde gegevens invult. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering of andere problemen of fouten die te herleiden zijn tot door de Klant verstrekte onjuiste en/of onnauwkeurige bestelgegevens.
15. Procedure van de bestelling:
Stap 2: Het product dat u wilt kopen wordt aan de winkelwagen toegevoegd door op de knop “Toevoegen aan winkelwagen” te klikken. Daarna wordt de klant naar de bestelpagina geleid door op de knop “Winkelwagen” te klikken die op de pagina verschijnt of toegankelijk is via de menubalk.
Stap 3: De prijs en hoeveelheid van het product dat u wilt kopen kunt u zien op de “Winkelmand” pagina. De prijzen zijn inclusief BTW. Het btw-tarief is het percentage dat wordt vermeld in de toepasselijke btw-wetgeving. Op de site kan de Koper de producten die hij wil bestellen aanvinken en, indien nodig, de hoeveelheid wijzigen of het gegeven product verwijderen. Op deze pagina kunt u de bezorgmethode en eventuele couponcode invoeren. Naast de aankoopprijs worden de voorlopige leveringskosten op de interface aangegeven. Door op de knop “Doorgaan naar afrekenen” te klikken, wordt de klant naar de volgende pagina geleid.
Stap 3: Op de interface “Afrekenen” kunt u de gegevens invoeren die nodig zijn voor levering en facturering, of. Naast de aankoopprijs worden de bezorgkosten aangegeven op de interface. Op deze interface moet ook de betaalmethode worden geselecteerd.
De koper heeft de mogelijkheid om de informatie met betrekking tot de bestelling, de aankoopprijs, het totale te betalen bedrag, inclusief de leveringskosten, te controleren en het is ook mogelijk om de leveringsmethode te wijzigen. Als de Koper alles in orde vindt, kan hij de aankoop voltooien en zijn bestelling verzenden door op de knop “Bestelling verzenden” te klikken. Als de Klant heeft gekozen voor de online bankkaartbetalingsoptie, zal het systeem hem doorverwijzen naar de interface van de betalingsdienstaanbieder.
Voordat de bestelling wordt verzonden, moet de koper voor een succesvolle bestelling deze AV en gegevensbeheerinformatie accepteren door het betreffende veld aan te vinken. De bestelling kan niet worden voortgezet zonder acceptatie van de Algemene Voorwaarden en de Gegevensbeheerinformatie.
16. Het plaatsen van de bestelling door de Klant leidt op zichzelf niet tot de totstandkoming van een contract tussen de Dienstverlener en de Klant. Na ontvangst van het aankoopaanbod (bestelling) van de Koper is de Dienstverlener verplicht de bestelling elektronisch (e-mail) aan de Koper te bevestigen, welke bevestigingsmail de gegevens bevat die door de Koper tijdens de bestelling of registratie zijn verstrekt (bijv. factuur- en leveringsinformatie ), het bestelnummer, de datum van de bestelling, de lijst en hoeveelheid van de elementen die bij het bestelde product horen, de prijs van het product en het totaal te betalen bedrag. Indien deze bevestiging niet binnen 48 uur na verzending van de aanbieding door de Koper is ontvangen, worden het bindende aanbod van de Koper en eventuele andere verplichtingen automatisch en zonder verdere voorwaarden beëindigd.
17. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om het promotieaanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, de beschikbaarheid van individuele promoties te beperken, of de begin- en eindtijd van de geadverteerde promoties wijzigen. De Dienstverlener aanvaardt geen wettelijke verantwoordelijkheid voor de bovengenoemde mogelijke wijzigingen.
18. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant te weigeren. Als de Dienstverlener een bestelling wijzigt of annuleert, zal hij contact opnemen met de Klant via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. De Dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om de geleverde hoeveelheden van één artikel tot één postadres te beperken.
4. Betalings- en leveringsvoorwaarden
1. Koper kan de koopprijs op de volgende wijze verrekenen:
• online betaling met bankkaart op de Website,
• door overschrijving op de bankrekening van de Dienstverlener op het volgende bankrekeningnummer:

  • Xl gasztrobusz Kft

  • 11742252-21206940

  • otp

Account holder: XL Gasztrobusz Kft.

  • BIC: TRWIBEB1XXX

  • IBAN: BE60 9673 5202 3470

  • A Wise street: Avenue Louise 54, Room S52

  • Brussels

  • 1050

  • Belgium

XL Gasztrobusz Kft

HU76117422522120694000000000

OTPVHUHB

OTP Hoofdkantoor van de bank

1051 Budapest, Nádor straat 16

2. Online bankkaartbetalingen worden uitgevoerd via een elektronisch systeem dat wordt beheerd door een betalingsdienstaanbieder die is gecontracteerd met de Dienstverlener, die onafhankelijk is van de Dienstverlener. Online bankkaartbetaling wordt aangeboden door OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; [email protected]; +36 1/20/30/70 3-666-611; https://simplepay.hu /vasarlo-aff/) is verzekerd. In het geval van online bankkaartbetalingen heeft de Klant de mogelijkheid om de betaling af te ronden op de eigen betalingspagina van de betalingsdienstaanbieder. De klant mag tijdens het online betaalproces de betalingsinterface (browservenster) van de betalingsdienstaanbieder niet sluiten. Bij online betalingen zijn de bedrijfsvoorschriften van de betalingsdienstaanbieder, de betreffende kaartmaatschappij en de financiële instelling die de kaart uitgeeft en het bedrag bijschrijft van toepassing. De Dienstverlener beheert de bankkaartgegevens van de Klant niet.
3. Tijdens de verwerking van alle creditcard-/debetkaarttransacties maakt de Dienstverlener gebruik van een beveiligde online betalingsgateway die de bankkaartgegevens van de Klant versleutelt in een beveiligde ontvangstomgeving. Om ervoor te zorgen dat de winkelervaring veilig, eenvoudig en betrouwbaar is, maakt de Service Provider gebruik van Secure Socket Layer (SSL) technologie.
4. In het geval van online betaling en bankoverschrijving beschouwen Partijen de betaling van de vergoeding als voltooid op het moment dat het te betalen bedrag op de bankrekening van de Dienstverlener is bijgeschreven.
5. De Dienstverlener maakt een elektronische factuur op, de Klant ontvangt de opgemaakte factuur binnen 5 werkdagen na betaling van het factuurbedrag per e-mail.
6. De bezorgkosten zijn voor elk product verschillend, het bedrag kan worden bepaald op basis van de grootte en het gewicht van het product. Voordat de bestelling wordt verzonden, informeert de serviceprovider de klant over de exacte kosten van de levering op de bestelinterface tijdens de bestelling, na het selecteren van het product, het definiëren van de nodige parameters en het specificeren van het afleveradres.
7. De volgende methode is beschikbaar om het bestelde product te ontvangen:
• persoonlijke afhaling bij de dienstverlener alleen op een vooraf afgesproken tijdstip: 2316 Tököl, Szadova u. 23.
• levering aan huis wordt verzorgd door koeriersdienst sprinte, dpd, dhl.
8. Thuisbezorging kan alleen worden gekozen voor adressen die behoren tot het bezorggebied. Om dit te verifiëren, moet de Koper zijn postcode/land invoeren (of aangeven dat het verzendadres hetzelfde is als zijn factuuradres) bij het selecteren van de verzendmethode. Als thuisbezorging beschikbaar is op het aangegeven adres, zal de Dienstverlener de kosten van thuisbezorging betalen. Het adres van het appartement of zelfs de werkplek kan als afleveradres worden opgenomen. Het verzendadres kan afwijken van het factuuradres. Als afleveradres dient het adres te worden opgegeven waar de Koper zich het meest waarschijnlijk bevindt op het verwachte tijdstip van levering.
9. De levertijd is doorgaans 2-3 weken vanaf de dag nadat de bestelling is geplaatst en betaald. De levertijd wordt berekend vanaf de dag dat de bestelling is geplaatst en betaald. De Dienstverlener streeft ernaar om uw bestelling binnen de hierboven aangegeven tijd af te ronden, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid als de levertijd langer is dan aangegeven. Voor elke bestelling informeert de Dienstverlener de Klant per e-mail vóór de levering over het exacte tijdstip van levering.
10. Bezorging vindt plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Het is mogelijk voor de Koper om contact op te nemen met de koeriersdienst voor verdere verduidelijking van de leveringsdatum.
11. Bij het afronden van de bestelling, op het moment van levering, is de Koper of ontvanger verplicht om de integriteit van het pakket te controleren, in het geval van een beschadigd pakket, samen met de koerier, om het pakket stuk voor stuk te controleren, en om onderteken de protocolbevestiging van de opening van de verpakking (eventuele tekortkomingen moeten in het protocol worden vastgelegd).
De Koper is verplicht om zo spoedig mogelijk na ontvangst en uitpakken het pakket stuk voor stuk te controleren en zich ervan te vergewissen dat de op de factuur vermelde artikelen ook werkelijk overeenkomen met de bestelde en geleverde producten. Mochten zich in dit verband problemen voordoen (het product is beschadigd, defect of besmet), dan dient de Koper zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst) contact op te nemen met de Dienstverlener via [email protected] – e-mailadres of telefoonnummer 06 30 096 5474 om de fout af te handelen. Daarna kan Dienstverlener geen klachten over gebreken meer in behandeling nemen.

Als de bestelde producten worden verzonden naar een land dat geen lid is van de Europese Unie, zijn de douaneregels van dat land van toepassing. Je moet de door de douane vastgestelde douanekosten betalen voordat je het pakket ontvangt.

Als de koper de douanekosten niet betaalt, zal de koeriersdienst het pakket na 2 weken vernietigen.

12. Als de klant het door hem bestelde product niet ontvangt, of als de dienstverlener een andere fout maakt tijdens de levering van het product, worden de verzendkosten voor het retourneren van het product aan de klant terugbetaald tot het bedrag dat eerder door de klant is betaald Voor dit doeleinde.
13. De kosten van opnieuw verzenden wegens mislukte levering door toedoen van de koper zijn in alle gevallen voor rekening van de koper. De kosten van het transport heen en terug wegens een mislukte levering door toedoen van de Koper dienen eveneens door de koper betaald te worden. In het geval van opeenvolgende niet-succesvolle leveringen, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de bestellingen van de Klant te beperken (alleen aankopen uitvoeren die eerder zijn afgerekend).
Als de klant het met gratis verzending geleverde product niet in ontvangst neemt en de koerier het pakket terugbrengt, worden de verzendkosten afgetrokken van het terug te betalen productbedrag. Houd er rekening mee dat de verzendkosten inbegrepen waren in de productprijs, geleverd op verzoek van de klant. Het niet in ontvangst nemen van het product brengt schade toe aan de dienstverlener, die de klant moet dekken. De compensatie is gelijk aan de verzendkosten.

Als de klant het pakket van

de koeriersdienst niet ontvangt en het pakket naar ons wordt teruggestuurd, zullen we proberen contact op te nemen met de klant via e-mail of telefoon. Als er binnen twee weken geen reactie van de klant is, behouden we ons het recht voor om het product te vernietigen.

5. Akoestische meting, planning
1. Kopers die geïnteresseerd zijn in de producten van de Dienstverlener hebben de mogelijkheid gebruik te maken van de akoestische meet- en ontwerpdiensten van de Dienstverlener.
2. De vergoeding voor het online akoestische ontwerp is HUF 6.500 bruto. Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de klant een e-mail sturen naar de serviceprovider op het e-mailadres [email protected]. U dient foto’s bij te voegen van de ruimte waar u de akoestische elementen wilt plaatsen, evenals de kenmerken van de ruimte. Opdrachtnemer stuurt per e-mail een schets van de resultaten van de online planning en plaatsing van de akoestische elementen, of geeft op verzoek telefonisch een uitgebreide toelichting. De Dienstverlener stelt ook de aanbevolen luidsprekers, de studentenpositie en de opstelling van het meubilair voor.
3. De dienstverlener biedt twee soorten akoestische metingen gerelateerde diensten: basis en premium akoestische meting. Om de meting te bestellen, moet de Koper een e-mail sturen naar de Dienstverlener op het e-mailadres [email protected] en de foto’s bijvoegen van de kamer waar hij de akoestische elementen wil plaatsen, en ook specificeer de kenmerken van de kamer. De akoestische meting vindt plaats op de door de Koper aangegeven locatie. De basis akoestische meting duurt meestal – afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte – 1 uur, de premium akoestische meting duurt meestal 2 uur. In het geval van de premium akoestische meting wordt de meting uitgevoerd met behulp van akoestische panelen en hun uitrusting. De basiskosten voor akoestische metingen bedragen 50.800 HUF netto + ontschepingskosten (maximaal 1 uur). De vergoeding voor de premium akoestische meting is HUF 88.900, inclusief 2 uur, waarna elk begonnen uur HUF 63.500 is.
De ontschepingskosten voor beide metingen bedragen HUF 400 netto/km, de afgelegde afstand moet worden berekend vanaf Szigethalom, het hoofdkantoor van de dienstverlener.
4. De Dienstverlener vestigt de aandacht van de Kopers op het feit dat de akoestische planning en meting wordt beschouwd als advies, daarom aanvaardt de Dienstverlener geen enkele verantwoordelijkheid als de Koper afwijkingen ervaart in de gespecificeerde geluidskwaliteit. Het honorarium voor akoestisch ontwerp en online akoestische meting kan na afloop van de dienstverlening niet worden teruggevorderd.
5. Aanvullende informatie over akoestische metingen en planning is beschikbaar op de website.
6. Garantie op accessoires, productgarantie
1. Voor garantie op accessoires en productgarantie, Ptk. de bepalingen die te allen tijde van kracht zijn, zijn van toepassing.

de. Accessoires garantie
In geval van gebrekkige prestatie door de dienstverlener kan de klant een garantieclaim indienen tegen het bedrijf op grond van art. volgens zijn regels.
De koper kan naar eigen goeddunken gebruik maken van de volgende aanvullende garantieaanspraken:
• U kunt een reparatie of vervanging aanvragen, tenzij het voldoen aan het door de Klant gekozen verzoek onmogelijk is of voor de Dienstverlener onevenredige extra kosten met zich mee zou brengen in vergelijking met het voldoen aan andere verzoeken. Indien hij het herstel of de vervanging niet heeft of kon vragen, kan hij een evenredige levering van de schadevergoeding vragen of kan de Klant het gebrek op kosten van de Dienstverlener herstellen, door iemand anders laten herstellen of – in laatste instantie – terugtrekken uit het contract. Er is geen ruimte voor annulering wegens een onbeduidende fout.
• U kunt overstappen van het door u gekozen accessoiregarantierecht naar een ander, maar de kosten van de overstap zijn voor rekening van de Klant, tenzij dit gerechtvaardigd was of de Dienstverlener er een reden voor gaf.
Koper is verplicht het gebrek direct na constatering, doch uiterlijk binnen twee dagen na constatering van het gebrek te melden. Bij een overeenkomst tussen een consument en een ondernemer wordt een binnen twee dagen na ontdekking van de fout gemelde fout geacht onverwijld te zijn gemeld. De koper, die als consument wordt beschouwd, kan zijn bijkomende garantierechten niet meer doen gelden na de verjaringstermijn van twee jaar vanaf de datum van uitvoering van het contract.
De Koper kan zijn aanspraak op garantie op accessoires indienen bij de Dienstverlener.
Andere voorwaarden voor het doen gelden van accessoire-garantierechten: Binnen een jaar na voltooiing zijn er geen andere voorwaarden voor het doen gelden van een accessoire-garantieclaim dan de melding van het defect, als de klant bewijst dat het product is geleverd door de serviceprovider, wat kan worden geverifieerd met een factuur van de Dienstverlener. Na het verstrijken van een jaar vanaf de datum van uitvoering is de Klant echter verplicht om te bewijzen dat het door hem erkende gebrek al bestond op het moment van uitvoering.
B. product garantie
In het geval van een defect in het product dat hem door de Dienstverlener is verkocht, kan de Klant die als consument wordt beschouwd, zijn recht of claim op productgarantie uitoefenen zoals gespecificeerd in punt a) naar zijn keuze. Als productgarantieclaim kan de koper alleen om reparatie of vervanging van het defecte product vragen.
Het product is defect als het niet voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden op het moment dat het op de markt wordt gebracht of als het niet de door de fabrikant beschreven eigenschappen heeft.
De klant kan zijn productgarantie claimen binnen twee jaar vanaf de datum van vrijgave van het product door de fabrikant. Na deze termijn verliest u dit recht.
De Klant kan zijn aanspraak op productgarantie alleen uitoefenen tegen de fabrikant of distributeur van het product. De koper moet het defect van het product bewijzen in het geval van een productgarantieclaim.
De fabrikant (distributeur) is alleen vrijgesteld van zijn productgarantieverplichting als hij kan aantonen dat:
• het product niet is vervaardigd of op de markt is gebracht als onderdeel van zijn bedrijfsactiviteiten, of
• het defect niet kon worden herkend volgens de stand van wetenschap en technologie op het moment van het op de markt brengen of
• het defect van het product het gevolg is van toepassing van wetgeving of dwingende overheidsvoorschriften.
Het volstaat dat de fabrikant (distributeur) één reden voor vrijstelling aantoont.
Vanwege dezelfde fout kunnen een accessoire-garantieclaim en een productgarantieclaim niet gelijktijdig en parallel met elkaar worden ingediend. In het geval van succesvolle afdwinging van een productgarantieclaim, kan de koper zijn accessoire-garantieclaim voor het vervangen product of gerepareerd onderdeel indienen bij de fabrikant.
C. Hoe een garantieclaim te melden
De Klant kan zijn garantie of garantieclaim per post of elektronische post aan de Dienstverlener melden.
Dan moet in de brief staan:
• de naam en het adres van de Koper,
• naam van het product, aankoopprijs,
• de datum van de Aankoop,
• de datum van melding van de fout,
• beschrijving van de fout,
• de vordering die de Koper wil doen gelden.


7. Intrekking
1. Koper is verplicht na ontvangst van het product de inhoud, staat en kwaliteit van het product te controleren en Dienstverlener onmiddellijk te informeren als er iets ontbreekt of als er afwijkingen zijn.
2. Volgens het overheidsbesluit heeft u het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product ontvangt. Bij meerdere producten vervalt deze 14 dagen na de dag waarop het laatste product door de Koper of een door de Koper aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, is afgenomen. De Koper kan zijn herroepingsrecht ook uitoefenen in de periode tussen de datum van sluiting van de overeenkomst en de datum van ontvangst van het product. Indien de Klant zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, moet hij de Dienstverlener een duidelijke verklaring met zijn voornemen om te herroepen sturen (bv. per post, via een elektronisch verzonden brief) naar een van de contactgegevens vermeld in punt 2 van de Algemene Voorwaarden Voorwaarden.
De Koper kan hiervoor ook gebruik maken van het voorbeeld van de herroepingsverklaring opgenomen in bijlage nr. 1 van deze algemene voorwaarden.
De koper oefent zijn herroepingsrecht uit binnen de termijn als hij zijn herroepingsverklaring verzendt vóór de hierboven vermelde termijn.
3. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Dienstverlener alle door de Klant verstrekte vergoedingen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring, terugbetalen. Tijdens de terugbetaling gebruikt de Dienstverlener een betaalmethode die identiek is aan de betaalmethode die tijdens de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een andere betaalmethode; door de toepassing van deze terugbetalingsmethode zal de Koper geen extra kosten hebben. De Dienstverlener kan de terugbetaling inhouden totdat het product is geretourneerd of de Klant heeft bevestigd dat het is geretourneerd (de vroegste van de twee data wordt in aanmerking genomen).
4. De Klant is verplicht het product zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van mededeling van de herroepingsverklaring, te retourneren of te overhandigen aan de Dienstverlener. De deadline wordt geacht te zijn gehaald als u het product vóór de deadline van 14 dagen verzendt. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
5. De koper kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als deze is ontstaan ​​door een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard en eigenschappen van het product vast te stellen. In dat geval, evenals als de Klant het product beschadigd retourneert, kan de Dienstverlener het bedrag van de waardevermindering aftrekken van het bedrag van de terugbetaling.
6. De Dienstverlener vestigt de aandacht van de Kopers op het feit dat de 3.6. In het geval van individuele producten gedefinieerd in punt 1, kan de koper zijn herroepingsrecht niet uitoefenen met verwijzing naar artikel 29, lid 1, punt c) van het overheidsbesluit, aangezien deze producten niet-voorgefabriceerde producten zijn die worden geproduceerd / vervaardigd op basis van de instructies van de Koper of op diens uitdrukkelijk verzoek in dit formulier de Dienstverlener.
7. De Dienstverlener vestigt de aandacht van de Kopers op het feit dat in het geval van de diensten akoestisch ontwerp en akoestische metingen gedefinieerd in punt 5, de Koper het herroepingsrecht niet kan uitoefenen nadat de dienst is uitgevoerd, met betrekking tot § 29 lid 1 onder a) van het Landsbesluit.
8. Klachtafhandeling
1. De koper kan eventuele klachten die tijdens de aankoop ontstaan, indienen bij een van de contactgegevens vermeld onder punt 2. Klachtenbehandeling door de Dienstverlener is altijd kosteloos.
2. Mondelinge klacht
De Dienstverlener zal de mondelinge klacht van de Klant onverwijld onderzoeken en indien mogelijk direct verhelpen. Indien de Klant het niet eens is met de wijze van afhandeling van de klacht of indien het niet mogelijk is om de klacht direct op te lossen, zal Dienstverlener de klacht van de Klant registreren en met de Klant bespreken en inhoudelijk goedkeuren. De Dienstverlener overhandigt een kopie van het protocol aan de Klant. Na ontvangst van de klacht onderzoekt de Dienstverlener deze en stuurt binnen 30 dagen na de datum van indiening een gemotiveerd antwoord met betrekking tot zijn standpunt over de klacht.

Klachten die via de telefoon worden ingediend, worden opgenomen door de Dienstverlener, dus in dit geval wordt de opname zoals hierboven beschreven vervangen door de audio-opname.
3. Schriftelijke klacht
In het geval van een schriftelijke klacht zal de Dienstverlener de klacht na ontvangst onderzoeken en binnen 30 dagen na de mededeling van de klacht een schriftelijke reactie aan de Klant sturen over de resultaten van het onderzoek. De Dienstverlener stelt de Klant desgevraagd elektronisch op de hoogte van de uitslag van het onderzoek.
De Dienstverlener onderzoekt, wijst af of verhelpt de klacht op basis van de toepasselijke wettelijke voorschriften.
In de antwoordbrief van de Dienstverlener staan ​​de resultaten van het volledige onderzoek van de klacht, de maatregelen die zijn genomen om de klacht te verhelpen en, in geval van afwijzing, de redenen voor de afwijzing. De Dienstverlener verstrekt zijn informatie met een duidelijke, begrijpelijke uitleg, waarbij hij eenvoudige taal gebruikt en onterecht gebruik van juridische termen vermijdt. Dienstverlener streeft ernaar om in haar antwoordbrief een zinvol antwoord te geven op alle bezwaren van de Klant.
De Dienstverlener bewaart de schriftelijke klachten – inclusief het proces-verbaal van de ingediende klacht tijdens het persoonlijk optreden – alsmede de daarop gegeven antwoorden gedurende vijf jaar. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevensdragers (documenten) door Dienstverlener verwijderd.
4. Oplossing
Indien de klacht van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, of indien de bovengenoemde termijn voor het onderzoeken van de klacht zonder resultaat is verstreken, kan de Klant zich wenden tot de volgende autoriteiten en instanties:
Afdeling Consumentenbescherming van het Pest County Government Office
Adres: 1088 Boedapest, József krt. 6.
Telefoon: +36 1 459-4843
E-mailadres: [email protected]
Bemiddelingscommissie van de provincie Pest
Adres: 1055 Boedapest, Balassi Bálint u. 25.IV/2.
Telefoonnummer: +36 1 792 7881
E-mailadres: [email protected]
In de procedure voor de geschillencommissie is Dienstverlener verplicht mee te werken.
Als het niet mogelijk is om het juridische geschil op een van de bovenstaande manieren of via andere onderhandelingsmiddelen te beslechten, kan de koper zich tot de rechter wenden.
5. De Klant heeft de mogelijkheid om een ​​minnelijke schikking van zijn klacht met betrekking tot het online gekochte product of de dienst te starten in het kader van een online geschillenbeslechtingsprocedure. U kunt online geschillenbeslechting starten op de volgende website en u kunt ook gedetailleerde informatie krijgen over de mogelijkheid en voorwaarden van online geschillenbeslechting op deze pagina: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm ?event=main.home.show&lng = HU
9. Gegevensbescherming
De Dienstverlener gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die in zijn bezit zijn en gebruikt deze uitsluitend voor de doeleinden vermeld in de Gegevensbeheerinformatie op de Website. Bij de omgang met de gegevens van de Klant houdt de Dienstverlener te allen tijde rekening met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. De gedetailleerde gegevensbeheerinformatie is beschikbaar op de website via de volgende link: https://perfectacoustic.nl/privacy-policy/

10. Slotbepalingen
1. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door het verbinden met de Website. De Koper is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn computer en de gegevens die erop staan.
2. Het is uitdrukkelijk verboden inhoud op de Website te verzenden, te communiceren of te delen die niet wettelijk is toegestaan. De serviceprovider behoudt zich het recht voor om door klanten geüploade inhoud te verwijderen.
3. In zaken die niet geregeld zijn in de Algemene Voorwaarden, het Burgerlijk Wetboek. en de bepalingen van andere relevante Hongaarse wetgeving zijn van toepassing.
Bijlage nr. 1
Vrijwaring
(steekproef)
(alleen invullen en retourneren als u de overeenkomst wilt herroepen)
Ontvanger: *
Ik/wij, ondergetekende/verklaren dat ik/wij mijn/ons herroepingsrecht/beëindigingsrecht uitoefen/uitoefenen met betrekking tot het contract voor de verkoop van het/de volgende product/en of de levering van de volgende dienst: *
Datum totstandkoming contract / datum aanvaarding: *
Naam van de consument(en):
Adres van de consument(en):
Handtekening van de consument(en): (alleen bij verklaring op papier)
Gedateerd
Het kan worden bekeken in het SimplePay Data Management Informatieblad via de volgende link:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

PaymentService_SimplePay_Data_Transfer_EN

PaymentService_Fizetesi_tajekoztato_EN